Mijn Schisis

Elk jaar worden in Nederland ongeveer 300 kinderen geboren met een lip- kaak- en/of gehemeltespleet, kort gezegd: kinderen met een schisis.
Als je geboren wordt met een schisis word je in het algemeen tot je 22e behandeld in een schisisteam. Dat is een team van samenwerkende specialisten.
We maakten een website die bedoeld is voor kinderen, ouders, grootouders en anderen die meer over schisis willen weten.

In de website mijnschisis.nl vind je veel films, animaties, plaatjes en tekst.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp